ΑΚΡΟΠΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΑΦΜ: 999841680
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 4603601000

ΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10434
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107279900