ΑΚΡΟΠΟΛ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΑΦΜ: 999841692
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΚΡΟΠΟΛ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 4603401000

ΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10434
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107279977