ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ

ΑΦΜ: 999871162
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71
ΠΟΛΗ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τ.Κ.: 14452
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102810096