999954139

GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4614901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 4614901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.552,951.552,580,371.552,951.552,580,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός37,9734,883,0937,9734,883,09
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,002.950,0050,003.000,002.800,00200,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.572,4030.524,5447,8630.172,4029.974,54197,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.610,3733.509,42100,9533.210,3732.809,42400,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)100,95400,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα10.770,857.297,22
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες35.111,8214.424,49
11. Χρεώστες διάφοροι8.223,564.197,32
43.335,3818.621,81
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο23.876,6963.792,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.693,689.240,86
39.570,3773.033,75
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)93.676,6098.952,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 834,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο25.020,0025.020,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.993,923.450,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο29.329,807.938,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)59.343,7236.408,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.123,5445.884,70
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5.000,0015.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.159,382.051,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,009,96
11. Πιστωτές διάφοροι1.151,280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)34.434,2062.945,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)93.777,9299.354,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)93.777,9299.354,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)134.759,85178.026,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων64.772,28130.384,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως69.987,5747.642,69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.342,859.775,49
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως20.496,4730.839,3230.511,9640.287,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως39.148,257.355,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως39.148,257.355,24
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.399,522.399,524.830,164.830,16
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.364,752.364,7534,771.190,901.190,903.639,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)39.183,0210.994,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων39.183,0210.994,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως39.183,0210.994,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος8.309,562.638,68
Κέρδη προς διάθεση30.873,468.355,82
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.543,67417,79
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο29.329,797.938,03
30.873,468.355,82
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΑ 021900Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΗ 039544

Tags: , , , ,