998644754

BCNY ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61968/01AT/B/06/255
Γ.Ε.ΜΗ.: 7286101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
BCNY ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61968/01AT/B/06/255 - Γ.Ε.ΜΗ. 7286101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.921,883.921,770,113.921,883.921,770,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως118.590,81115.791,292.799,52118.590,81106.717,9911.872,82
122.512,69119.713,062.799,63122.512,69110.639,7611.872,93
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.065.367,680,001.065.367,681.065.367,680,001.065.367,68
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.335.822,32390.457,77945.364,551.335.822,32323.726,151.012.096,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.701,934.132,271.569,665.701,933.482,872.219,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.406.891,93394.590,042.012.301,892.406.891,93327.209,022.079.682,91
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)2.012.301,892.079.682,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες11.871,5015.378,08
Μείον: Προβλέψεις0,0011.871,500,0015.378,08
11. Χρεώστες διάφοροι0,00148,49
11.871,5015.526,57
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο140,000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας154.338,25184.851,59
154.478,25184.851,59
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)166.349,75200.378,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 27.000,00 μετοχές των 6,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο162.000,00162.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-28.410,43-15.724,38
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-73.792,08-58.067,70
-102.202,51-73.792,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)59.797,4988.207,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού2.098.000,002.161.791,21
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις11.632,0811.632,08
2.109.632,082.173.423,29
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.208,58458,73
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0011.208,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.913,046.676,18
11. Πιστωτές διάφοροι10,00207,20
6.131,6218.550,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.115.763,702.191.974,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα5.890,0811.751,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.181.451,272.291.934,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.181.451,272.291.934,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)132.583,17185.447,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων70.831,4180.229,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.751,76105.218,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας26.458,5546.546,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.293,2158.671,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.484,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα50.968,57-50.968,5766.992,98-65.508,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.675,36-6.836,47
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,00119,03119,03119,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-15.675,36-6.717,44
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-15.675,36-6.717,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-15.675,36-6.717,44
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-73.792,08-58.067,70
-89.467,44-64.785,14
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι12.735,079.006,94
Ζημίες εις νέο-102.202,51-73.792,08
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ110150
ΜΕΛΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΒΑΤΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ077148
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.Ρ025703

Tags: , , , , , , , ,