999954139

GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4614901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4614901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.552,951.552,580,371.552,951.552,580,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός37,9734,883,0937,9734,883,09
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,002.950,0050,003.000,002.950,0050,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.572,4030.524,5447,8630.572,4030.524,5447,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.610,3733.509,42100,9533.610,3733.509,42100,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)100,95100,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα12.784,2410.770,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες47789,1335.111,82
11. Χρεώστες διάφοροι11193,598.223,56
58.982,7243.335,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8397,1823.876,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6685,1415.693,68
15.082,3239.570,37
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)86.849,2893.676,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 834,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο25020,0025.020,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5264,674993,92
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5144,3029329,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)35.428,9759.343,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές20004,9018123,54
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,005000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,0010159,38
11. Πιστωτές διάφοροι31516,731151,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)51.521,6334.434,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)86.950,6093.777,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)86.950,6093.777,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)107048,52134759,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων78174,9564772,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.873,5769.987,57
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως73,500,00
ΣΥΝΟΛΟ28.947,0769.987,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3721,5110342,85
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως17816,3221.537,8320496,4730.839,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.409,2439.148,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.409,2439.148,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,002399,522.399,52
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα64,6564,65-64,652364,752.364,7534,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.344,5939.183,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00700,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,00700,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.344,5939.183,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.344,5939.183,02
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1929,548309,56
Κέρδη προς διάθεση5.415,0530.873,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό270,751543,67
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5144,3029329,79
5.415,0530.873,46
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΑ 021900Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΗ 039544

Tags: , , , ,