998644809

GPK ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62102/01/Β/06/661
Γ.Ε.ΜΗ.: 7284401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
GPK ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62102/01/Β/06/661 - Γ.Ε.ΜΗ. 7284401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.702,772.702,772.702,772.702,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.048.651,701.048.651,701.048.651,701.048.651,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,010,010,010,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.048.651,711.048.651,711.048.651,711.048.651,71
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις200,00200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.048.851,711.048.851,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι80,5080,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.005,197.414,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας33.067,4522.821,97
41.072,6430.236,62
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)41.153,1430.317,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 43.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.290.000,001.290.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο46.914,65110.768,82
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-297.657,07-408.425,89
-250.742,42-297.657,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.039.257,58992.342,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές742,920,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.707,124.528,67
11. Πιστωτές διάφοροι50.000,0085.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)53.450,0489.528,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.092.707,621.081.871,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.092.707,621.081.871,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)71.428,56125.796,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.428,56125.796,25
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως90,000,00
ΣΥΝΟΛΟ71.518,56125.796,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.540,4813.098,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως46.978,08112.698,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως46.978,08112.698,18
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα67,930,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,0067,9378,1578,15
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα131,360,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00131,36-63,432.007,512.007,51-1.929,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)46.914,65110.768,82
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων46.914,65110.768,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως46.914,65110.768,82
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-297.657,07-408.425,89
-250.742,42-297.657,07
Ζημίες εις νέο-250.742,42-297.657,07
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΑ 061336
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΑΔΤ: Ρ 111866
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: AH 039544

Tags: , , , ,