999872423

INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50847/04/Β/02/03
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50847/04/Β/02/03 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες71.482,5371.482,53
Μείον: Προβλέψεις0,0071.482,530,0071.482,53
11. Χρεώστες διάφοροι151,57769,18
71.634,1072.251,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο94.319,8296.124,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,930,89
94.320,7596.125,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)165.954,85168.377,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.058,332.058,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο12.139,7214.992,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)164.198,05167.050,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.756,801.314,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,0012,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.756,801.326,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)165.954,85168.377,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)165.954,85168.377,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.852,712.858,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.852,71-2.858,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.852,71-2.858,99
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,006.285,006.285,00-6.285,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.852,71-9.143,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.852,71-9.143,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.852,71-9.143,99
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.14.992,4324.136,42
12.139,7214.992,43
Κέρδη προς διάθεση12.139,7214.992,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο12.139,7214.992,43
12.139,7214.992,43
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129536
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , , , ,