998644754

BCNY ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61968/01ΑΤ/Β/06/255
Γ.Ε.ΜΗ.: 7286101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
BCNY ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61968/01ΑΤ/Β/06/255 - Γ.Ε.ΜΗ. 7286101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.921,883.921,770,113.921,883.921,770,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως118.590,81118.050,68540,13118.590,81115.791,292.799,52
122.512,69121.972,45540,24122.512,69119.713,062.799,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.065.367,680,001.065.367,681.065.367,680,001.065.367,68
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.335.822,32443.843,06891.979,261.335.822,32390.457,77945.364,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.701,934.456,971.244,965.701,934.132,271.569,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.406.891,93448.300,031.958.591,902.406.891,93394.590,042.012.301,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.958.591,902.012.301,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες11.946,5411.871,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00140,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας115.508,08154.338,25
115.508,08154.478,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)127.454,62166.349,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων447,570,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 27.000,00 μετοχές των 6,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο162.000,00162.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.393,340,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-28.410,43
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-102.202,51-73.792,08
-100.809,17-102.202,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)61.190,8359.797,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού2.003.000,002.098.000,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις11.632,0811.632,08
2.014.632,082.109.632,08
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.059,941.208,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.528,404.913,04
11. Πιστωτές διάφοροι10,0010,00
5.598,346.131,62
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.020.230,422.115.763,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα5.613,085.890,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.087.034,332.181.451,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.087.034,332.181.451,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)121.900,80132.583,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων56.768,3770.831,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως65.132,4361.751,76
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.571,2726.458,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως51.561,1635.293,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα37.745,69-37.745,6950.968,57-50.968,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.815,47-15.675,36
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα71,6371,6371,630,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.887,10-15.675,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων55.969,3876.454,32
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος55.969,380,0076.454,320,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.887,10-15.675,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.887,10-15.675,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-102.202,51-73.792,08
-88.315,41-89.467,44
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι12.493,7612.735,07
Ζημίες εις νέο-100.809,17-102.202,51
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ110150
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΛΙΚΗ ΒΑΤΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ077148
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρ025703

Tags: , , , , , , , ,