999312143

BODY AND SOUL Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αθλητισμός
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58661/01/ΝΤ/Ν/05/08
Γ.Ε.ΜΗ.: 122298599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
BODY AND SOUL Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58661/01/ΝΤ/Ν/05/08 - Γ.Ε.ΜΗ. 122298599000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.788,111.788,111.788,111.788,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.475,002.475,002.475,002.475,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.732,297.732,297.732,297.732,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.101,5622.101,5621.517,5621.517,56
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές29.039,9129.039,9135.039,9135.039,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)58.873,7658.873,7664.289,7664.289,76
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.000,001.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)59.873,7665.289,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.915,683.875,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου500,00500,00
11. Χρεώστες διάφοροι29.042,9027.587,15
33.458,5831.962,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο677,484.762,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας125,26307,08
802,745.069,74
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)34.261,3237.032,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.500,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο225.000,00225.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο932,76
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.571,94
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-254.130,91-226.558,97
-253.198,15-254.130,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-28.198,15-29.130,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.335,44-189,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.167,604.319,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.936,5912.353,21
11. Πιστωτές διάφοροι111.156,71119.233,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)126.596,34135.716,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)98.398,19106.585,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)98.398,19106.585,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)78.713,0671.444,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως78.713,0671.444,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.475,1219.219,31
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως61.900,4577.375,5776.877,2296.096,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.337,49-24.651,74
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,660,39
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα413,99-413,33634,94-634,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως924,16-25.286,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα48,3748,37
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα39,7739,778,602.285,652.285,65-2.285,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)932,76-27.571,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων932,76-27.571,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως932,76-27.571,94
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-254.130,91-226.558,97
-253.198,15-254.130,91
Ζημίες εις νέο-253.198,15-254.130,91
Π. ΦΑΛΗΡΟ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ι064617
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
`ΤΡΙΓΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
Σ035195
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,