998428258

ELEMANS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ELEMANS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.500,202.500,200,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.111,00181,482.929,52
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές935.552,830,00935.552,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)935.552,830,00935.552,83
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)935.552,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι43.724,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο957,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.199,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)46.881,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο561.120,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού414.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.280,69
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-8.836,87
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων7.900,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)971.902,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5.659,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.802,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)13.461,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)985.364,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)985.364,19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.467,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.467,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.467,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα191,13191,13
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα504,00504,00-312,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.780,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων181,48
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος181,480,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.780,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.780,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-8.836,87
-10.617,56
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι500,00
Ζημίες εις νέο-11.117,56
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ509040ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΑΜ ΟΕΕ 8959 Α ΤΑΞΗ

Tags: , , , ,