997929100

F.G.CARS AE

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: EMΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ&ΣΚΑΦΩΝ-ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝΗΤ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΝΑΚΥΚΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68801/01NT/B/9/20
Γ.Ε.ΜΗ.: 123793101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
F.G.CARS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68801/01NT/B/9/20 - Γ.Ε.ΜΗ. 123793101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα550,00549,990,01550,00549,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα20.511,577.691,8512.819,7220.511,575.640,7414.870,83
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.033,324.033,190,134.033,324.033,190,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.094,8912.275,0312.819,8625.094,8910.223,9214.870,97
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.012,001.012,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)13.831,8615.882,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα74.089,7248.845,01
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.360,0015.560,00
11. Χρεώστες διάφοροι12.508,936.494,85
34.868,9322.054,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο26.588,376.387,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας338.139,85418.369,90
364.728,22424.757,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)473.686,87495.657,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-24.502,94-13.282,17
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-88.977,22-75.695,05
-113.480,16-88.977,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)486.519,84511.022,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές582,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί416,39517,58
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)998,89517,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)487.518,73511.540,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)487.518,73511.540,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)18.108,5035.645,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων16.268,8730.677,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.839,634.968,30
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.822,6439.732,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-35.983,01-34.763,98
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11.480,0721.481,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-24.502,94-13.282,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-88.977,22-75.695,05
-88.977,22-75.695,05
Ζημίες εις νέο-88.977,22-75.695,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-113.480,16-88.977,22
-113.480,16-88.977,22
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ.Σ108712
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ.Ν 251993
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡ.ΑΔ.5135 Α\

Tags: , , ,