999872423

INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50847/04/B/02/03
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50847/04/B/02/03 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες71.482,5371.482,53
Μείον: Προβλέψεις0,0071.482,530,0071.482,53
11. Χρεώστες διάφοροι151,57
71.482,5371.634,10
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο91.619,2194.319,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας-11,230,93
91.607,9894.320,75
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)163.090,51165.954,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.058,332.058,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο9.351,1012.139,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)161.409,43164.198,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.879,801.756,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-198,720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.681,081.756,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)163.090,51165.954,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)163.090,51165.954,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.280,622.852,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.280,62-2.852,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.280,62-2.852,71
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.280,62-2.852,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.280,62-2.852,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.280,62-2.852,71
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.12.139,7214.992,43
9.859,1012.139,72
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος508,000,00
Κέρδη προς διάθεση9.351,1012.139,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο9.351,1012.139,72
9.351,1012.139,72
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129536
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , , , ,