998645450

N.M.G ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62180/01/Β/07/8
Γ.Ε.ΜΗ.: 7329701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
N.M.G ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62180/01/Β/07/8 - Γ.Ε.ΜΗ. 7329701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως185.445,3849.085,38136.360,00185.445,3848.805,38136.640,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα359.626,52359.626,52359.626,52359.626,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα909.647,4840.333,72869.313,76909.647,4840.333,72869.313,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.269.274,0040.333,721.228.940,281.269.274,0040.333,721.228.940,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.228.940,281.228.940,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι69,4466,93
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.422,93549,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.594,9910.359,30
11.017,9210.908,44
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)11.087,3610.975,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.500.000,001.500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-19.659,71-26.106,72
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-173.792,52-147.685,80
-193.452,23-173.792,52
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων60.000,0040.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)1.366.547,771.366.207,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5.400,005.400,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη881,67774,67
11. Πιστωτές διάφοροι3.558,204.173,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)9.839,8710.348,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.376.387,641.376.555,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.376.387,641.376.555,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας9.952,5012.107,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.952,50-12.107,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16,6956,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα42,33-25,6416,0040,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.978,14-12.067,18
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.625,852.625,85-2.625,856.983,826.983,82-6.983,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-12.603,99-19.051,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων280,003.000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος280,000,003.000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-12.603,99-19.051,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-12.603,99-19.051,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι7.055,727.055,72
Ζημίες εις νέο-19.659,71-26.106,72
ΑΘΗΝΑ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ
ΑΔΤ. Ρ537148
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ.Μ023436
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 109515

Tags: , , , ,