999312143

BODY AND SOUL Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αθλητισμός
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58661/01/NT/N/05/08
Γ.Ε.ΜΗ.: 122298599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
BODY AND SOUL Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58661/01/NT/N/05/08 - Γ.Ε.ΜΗ. 122298599000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.788,111.788,111.788,111.788,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως4.975,004.975,002.475,002.475,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.732,297.732,297.732,297.732,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.090,7510.090,7522.101,5622.101,56
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές11.039,9111.039,9129.039,9129.039,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)28.862,9528.862,9558.873,7658.873,76
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.000,001.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)29.862,9559.873,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες20.595,473.915,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου500,00500,00
11. Χρεώστες διάφοροι22.995,5929.042,90
44.091,0633.458,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.786,79677,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας136,77125,26
1.923,56802,74
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)46.014,6234.261,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.500,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο225.000,00225.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο932,76
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-7.645,11
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-253.198,15-254.130,91
-260.843,26-253.198,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-35.843,26-28.198,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές781,141.335,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.030,544.167,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.033,569.936,59
11. Πιστωτές διάφοροι108.638,70111.156,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)118.483,94126.596,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)82.640,6898.398,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)82.640,6898.398,19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)18.594,3078.713,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.594,3078.713,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.135,5315.475,12
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως20.542,1225.677,6561.900,4577.375,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.083,351.337,49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα162,90-162,90413,99-413,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.246,25924,16
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα48,3748,37
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα398,86398,86-398,8639,7739,778,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.645,11932,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.645,11932,76
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.645,11932,76
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-253.198,15-254.130,91
-260.843,26-253.198,15
Ζημίες εις νέο-260.843,26-253.198,15
Π. ΦΑΛΗΡΟ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΔΤ-Ι064617
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΓΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΔΤ-Σ035195
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ-Χ507273

Tags: , , , ,