999872423

INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50847/04/Β/02/03
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
INTERSTOF AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50847/04/Β/02/03 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες71.482,5371.482,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο89.266,7491.619,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας-35,93-11,23
89.230,8191.607,98
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)160.713,34163.090,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.058,332.058,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο6.987,739.351,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)159.046,06161.409,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.879,801.879,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-212,52-198,72
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.667,281.681,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)160.713,34163.090,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)160.713,34163.090,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.363,372.280,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.363,37-2.280,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.363,37-2.280,62
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.363,37-2.280,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.363,37-2.280,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.363,37-2.280,62
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.9.351,1014.992,43
7.987,7312.711,81
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,000,00
Κέρδη προς διάθεση6.987,7312.711,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο6.987,7312.711,81
6.987,7312.711,81
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΙΚ. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 129537
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 129536
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚ. ΚΑΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 061276

Tags: , , , , , ,