099788477

RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45996/01NT/B/00/135
Γ.Ε.ΜΗ.: 121671099000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45996/01NT/B/00/135 - Γ.Ε.ΜΗ. 121671099000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.143,573.143,560,013.143,573.143,560,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως18.413,4818.413,040,4416.583,5816.583,170,41
21.557,0521.556,600,4519.727,1519.726,730,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.052,8419.052,760,0819.052,7619.052,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός29.789,8129.788,511,3029.503,3529.502,071,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)48.842,6548.841,271,3848.556,1129.502,0719.054,04
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.537,791.537,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.539,1720.591,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες29.602,5228.027,57
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες4.715,004.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι90.208,2292.281,53
124.525,74124.309,10
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο48.409,5540.227,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας499,6467,27
48.909,1940.294,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)173.434,93164.604,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων420,00189,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό11.636,1310.646,83
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο42.370,4635.573,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)114.006,59106.220,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Προκαταβολές πελατών0,0030,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη21.677,4223.845,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί27.946,9025.718,42
10. Μερίσματα πληρωτέα10.800,009.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι500,001.379,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60.924,3259.973,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα463,64139,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)175.394,55185.386,16
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)175.394,55166.333,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)92.894,74106.979,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων42.989,5254.538,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως49.905,2252.440,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.634,2313.149,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.270,9939.291,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.270,9939.291,10
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα139,65139,650,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα941,24941,24-801,59263,73263,73-263,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)27.469,4039.027,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.116,311.939,49
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.116,310,001.939,490,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων27.469,4039.027,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως27.469,4039.027,37
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.35.573,7818.332,32
63.043,1857.359,69
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.683,4210.244,31
Κέρδη προς διάθεση55.359,7647.115,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό989,301.541,60
2. Πρώτο μέρισμα6.578,849.534,50
3. Πρόσθετο μέρισμα5.421,16465,50
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο42.370,4635.573,78
55.359,7647.115,38
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΣΤ.ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΤ ΑΒ336643
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΤ Τ089929
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤ Μ067660-ΑΔ.ΟΕΕ ΤΑΞ.Α\\' 2630

Tags: , , , ,