ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 019550490
ΔΟΥ: ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΠΡΟΠΟΝΤ
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 18451
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 66666666