FAQ

Κέντρο βοήθειας e-isologismos – Ηλεκτρονικοί Ισολογισμοί

 1. Δεν έχω δική μου ιστοσελίδα, μπορώ να δημοσιεύσω τον ισολογισμό μου?

  Η ομάδα του e-isologismos.gr θα δημιουργήσει μια νέα ιστοσελίδα της εταιρείας σας με τα στοιχεία της, γενικές πληροφορίες καθώς και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της (με διεύθυνση .gr ή .eu)
  Η παραπάνω διεύθυνση πρέπει να δηλωθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ (Γενικό Μητρώο Εταιρειών)
  Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΕΠΕ & ΑΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της

 2. Τί ισχύει μετά τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) με τις δημοσιεύσεις ισολογισμών?

  Σας παραθέτουμε το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)
  Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
  1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.
  Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
  2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας

 3. Τί πρέπει να κάνω για να δημοσιεύσω ηλεκτρονικά?

  Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10€, όποτε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:
  – καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση,
  – δίνουν ΚΑΚ (πρωτόκολλο),
  – συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και
  – ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής :
  «Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________.

 4. Τί γίνεται με τις προθεσμίες δημοσιεύσεων ισολογισμών?

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι : Στη συνέχεια οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). [Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].

 5. Λίγα λόγια για το βασικό πακέτο ιστοσελίδας.

  Αγοράζοντας το βασικό πακέτο ιστοσελίδας, μπορείτε να δημοσιεύσετε όσους ισολογισμούς καθώς και αναρτήσεις αρχείων θέλετε. Το κόστος του βασικού πακέτου είναι 80€ ενώ περιλαμβάνει την δημιουργία της ιστοσελίδας σας, την κατοχύρωση domain name (για ένα έτος στα .eu), καθώς και την ετήσια συνδρομή φιλοξενίας, υποστήριξης.
  Μπορείτε να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών.
  Η ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έτη είναι 80€ + ΦΠΑ που περιλαμβάνει και την ανανέωση του domain name σας .eu
  Τέλος διευκρινίζεται, πως για τα domains με κατάληξη .gr υπάρχει επιβάρυνση +35€ ενώ η κατοχύρωση ισχύει για δύο έτη.
  Κάθε ετήσια συνδρομή αφορά μία μόνο εταιρεία / επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ & όνομα)

 6. Μπορώ να δημοσιεύσω αρχεία στην ιστοσελίδα μου e-isologismos ?

  Βεβαίως! Με μερικά “κλίκ” μπορείτε να δημοσιεύσετε όποιο αρχείο επιθυμείτε στην ιστοσελίδα σας (π.χ. pdf, word, excel κλπ). Για παράδειγμα μπορείτε να δημοσιεύσετε το έτοιμο αρχείο ισολογισμού σας, το καταστατικό της εταιρείας σας ή ακόμη ακόμη μια παρουσίαση.

 7. Αν δεν χρειάζομαι δική μου σελίδα ?

  Το e-isologismos παρέχει δωρεάν σελίδα δημόσιου προφιλ για τις ανάγκες δημοσιότητας πολύ μικρών εταιρειών.

 8. Πρέπει να δημοσιεύσω τον ισολογισμό μου στο Φ.Ε.Κ. ?

  Η δημοσίευση των ισολογισμών στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) παραμένει υποχρεωτική.

 9. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη

  Η ομάδα του e-isologismos.gr είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε τεχνική & διαδικαστική απορία εντελώς δωρεάν.

 10. Δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις ή το χρόνο να δημιουργήσω / δημοσιεύσω μόνος μου τον ισολογισμό της εταιρείας / επιχείρησης

  Η ομάδα του e-isologismos.gr μπορεί να αναλάβει εξ’ολοκλήρου την δημιουργία λογαριασμού καθώς και την καταχώρηση των στοιχείων ενός ισολογισμού.
  Η επιβάρυνση στην ετήσια συνδρομή είναι 30€.
  Η αποστολή των στοιχείων από εσάς θα πρέπει να γίνεται μέσω φαξ ή e-mail (π.χ. ο διορθωμένοι προηγούμενοι ισολογισμοί), ενώ τυχόν διορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 11. Μπορώ να απενεργοποιήσω τις αυτόματες αθροίσεις?

  Η φόρμα καταχώρησης στοιχείων ισολογισμού, υπολογίζει αυτόματα τυχόν προσθέσεις – αφαιρέσεις κλπ προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα σύνολα, θα πρέπει αφού δημιουργήσετε τον ισολογισμό, με όλα τα απαιτούμενα πεδία (λογαριασμοί), να επεξεργαστείτε τον ισολογισμό (κουμπί “Επεξεργασία” στο κεντρικό Προφίλ παρουσίασης των ισολογισμών) και να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες αθροίσεις πατώντας το κουμπί στο αριστερό μενού.

 12. Μπορώ να εκτυπώσω / αποθηκεύσω / στείλω με e-mail τον Ισολογισμό μου?

  Η πλατφόρμα e-isologismos.gr υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία αρχείων pdf κατάλληλα για εκτύπωση, αποθήκευση, αποστολή με e-mail κ.λ.π.
  Η επιλογή για την δημιουργία του αρχείου .pdf βρίσκεται στην σελίδα απεικόνισης του ισολογισμού.

 13. Μπορώ να αλλάξω το ΑΦΜ του λογαριασμού μου e-isologismos?

  Κάθε λογαριασμός e-isologismos δημιουργείται δευσμεύοντας ένα μοναδικό όνομα και ΑΦΜ. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υποστήριξη του e-isologismos.gr στο 210 61 80 100

 14. Ποιά πεδία υποστηρίζονται?

  Η αναλυτική και εύχριστη φόρμα δημιουργίας ισολογισμών, υποστηρίζει όλα τα πεδία (λογαριασμούς) του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων.
  Επίσης υποστηρίζει την προσθήκη υπογραφών καθώς και παρατηρήσεων ισολογισμού στο κάτω μέρος.

 15. Τι είναι ο κώδικας iframe ?

  Ο κώδικας iframe επιτρέπει στην ιστοσελίδα σας να εμφανίζει τους ισολογισμούς που έχετε καταχωρήσει στο e-isologismos. Παραθέτουμε ένα δείγμα iframe:

  <iframe src="https://www.e-isologismos.gr/isologismos-31-12-2012-e-isologismos/?view=iframe" name="eiframe" id='eiframe' scrolling=yes style="width:100%; height:100%;" ></iframe>
 16. Η εταιρεία έχει ήδη λογαριασμό e-mail. Τι γίνεται με τα e-mail της νέας ιστοσελίδας?

  Η πλατφόρμα e-isologismos.gr προωθεί αυτόματα όλα τα εισερχόμενα e-mail της νέας ιστοσελίδας στην υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (δηλωθείσα στα στοιχεία της εταιρείας).

 17. Ο ισολογισμός της εταιρείας μου είναι υπερδωδεκάμηνης χρήσης ή θέλω να παρουσιάζεται μόνο μία χρήση (χρονιά)

  Η πλατφόρμα e-isologismos.gr δημιουργεί ισολογισμούς βάσει του υποδείγματος εναρμονισμένου με το άρθρο 9 της 4ης οδηγίας της ΕΟΚ (Νο 78/660/ΕΟΚ) το οποίο απεικονίζει δύο χρήσεις.
  Η λειτουργία δημιουργίας ισολογισμού με μία μόνο χρήση, θα υποστηρίζεται το 2014.