Κ ΠΑΛΗΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΦΜ: 084247209
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΟΔΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 53
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11527
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107787523