ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094064197
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΞΟΡΥΞΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέταλλα-Μεταλλεύματα

ΟΔΟΣ: ΜΗΝΙΕΣ
ΠΟΛΗ: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Τ.Κ.: 28100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2671041534