ΑΚΤΗ ΜΑΣΟΥΡΙ ΑΕ

ΑΦΜ: 094138117
ΔΟΥ: ΚΩΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123000420000

ΟΔΟΣ: ΜΑΣΟΥΡΙ
ΠΟΛΗ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Τ.Κ.: 85200
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2243047177