ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094280160
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΩΝ ΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΙΟΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΟΔΟΣ: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 10
ΠΟΛΗ: Ν ΙΩΝΙΑ
Τ.Κ.: 14234
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106993749