ΒΟΥΛΑΛΑ ΑΕΕ

ΑΦΜ: 094327371
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΠΡΟΜΠΟΝΑ 36
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11145
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102531749