ΚΙΡΦΙΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094460888
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 102
ΠΟΛΗ: ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑ
Τ.Κ.: 33200
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265034165