ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΦΜ: 095322705
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 001280201000

ΟΔΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11362
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108836183