ΠΡΟΒΟΛΗ Ν. ΜΟΥΛΑΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095475410
ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

ΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23
ΠΟΛΗ: ΒΥΡΩΝΑΣ
Τ.Κ.: 16232
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107652644
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.nmoulasepe.eu
E-MAIL: christos.houtas@gmail.com