ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095667584
ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 003657301000

ΟΔΟΣ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 3
ΠΟΛΗ: ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.: 12243
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105909475