ΑΛΦΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095738366
ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκπαίδευση-Εργασία

ΟΔΟΣ: ΧΑΛΕΠΑ 6Α
ΠΟΛΗ: ΓΕΡΑΚΑΣ
Τ.Κ.: 15344
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106025531