ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095753530
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση

ΟΔΟΣ: ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΟΛΔΑΣΗ 2
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11744
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109273118