ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.

ΑΦΜ: 099253366
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13949756000

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 1
ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Τ.Κ.: 33052
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265041842