ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

ΑΦΜ: 099363881
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71
ΠΟΛΗ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τ.Κ.: 14452
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102810096