ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΑΦΜ: 099653429
ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΟΔΟΣ: ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΟΛΗ: ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τ.Κ.: 23057
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2735071718