ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕ

ΑΦΜ: 800152612
ΔΟΥ: ΣΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΠΟΛΗ: ΣΑΜΟΥ
Τ.Κ.: 83200
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2273089450