ΚΟΡΑΛΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800365408
ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΝΗΡΕΩΣ 3
ΠΟΛΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Τ.Κ.: 19023
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299072032