Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800462104
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΟΔΟΣ: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 76-78
ΠΟΛΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ.: 18539
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104536125