ΜΕΛΙΑΡΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 800482860
ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΠΟΛΗ: ΝΙΚΑΙΑ
Τ.Κ.: 18454
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114111979