ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 800505145
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΕΠΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ 21
ΠΟΛΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ
Τ.Κ.: 74100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831026899