ΤΑΛΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Τ.Ε.

ΑΦΜ: 800555241
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ 1& Μ. ΛΟΊΖΟΥ
ΠΟΛΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ.Κ.: 71409
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810211770