Ε. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ - Ε. ΤΡΑΓΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800594451
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διασκέδαση-Ψυχαγωγία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 131300701000

ΟΔΟΣ: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 85
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11521
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2112159454