ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800631254
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΕΡΗ 8
ΠΟΛΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ
Τ.Κ.: 74100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831051851