ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 800688990
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 136521056000

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τ.Κ.: 33052
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265041842