ΝΗΡΕΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 800703499
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

ΟΔΟΣ: ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 26
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 11521
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6934383509