ΑΛΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ: 801169500
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 150700556000

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ: ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ
ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Τ.Κ.: 330 52
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265041843