ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ - BOOTHIC

ΑΦΜ: 801264656
ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

ΟΔΟΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τ.Κ.: 14452
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106180100