ΚΡΕΜΥΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

ΑΦΜ: 801292575
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 153691550000

ΟΔΟΣ: ΓΑΡΑΖΟ 0
ΠΟΛΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ
Τ.Κ.: 74054
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831026899