ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 801826774
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΠΟΛΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ.: 19300
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105584151