ΙΟΝΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ: 997345260
ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΠΡΟΣΑΛΕΝΔΟΥ 33
ΠΟΛΗ: ΚΕΡΚΥΡΑ
Τ.Κ.: 49100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661080448