ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ

ΑΦΜ: 997522279
ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΜΑΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΠΟΛΗ: ΜΑΓΑΛΟΠΟΛΗ
Τ.Κ.: 22200
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106452883