ΔΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 997775800
ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

ΟΔΟΣ: Λ.ΣΠΑΤΩΝ 49
ΠΟΛΗ: ΓΕΡΑΚΑΣ
Τ.Κ.: 15344
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106025531